یک دیوانه می نویسد! «دیوانه تر از خویش کسی میجستم دستم بگرفتند و به دستم دادند» سعدی هنوز تصویر همان دختری پاییزیم که باد از موهایم می وزد! فنجان شعرم شکست و یک دیوانه برایتان می نویسد! خوش اومدید:) نوشته هام رو میذارم که قد بکشه نظر بدید...راهنمایی کنید و کم لطفی منو ببخشید... اگه بی حوصله و خستم...و اونجور که باید حق رو به جا نمیارم! "لطفا بدون ذکر منبع کپی نکنید" http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com 2017-12-15T09:20:04+01:00 text/html 2017-12-11T14:11:11+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه مرگ کجاس http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1008 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-11-26T13:23:30+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه لب به پیشانی اندوه بنه http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1006 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531511626493727033.jpg" alt="" align="bottom" width="933" vspace="0" hspace="0" height="1166" border="0"><br><br>لب به پیشانی اندوه بنه<br><br>غم همین حجم سبکبال خیال من و توست<br><br>غم همین خنده ی پنهان شده در بغض من است<br><br>که توانایی آن را دارد؛<br><br>واقعیت بخشد: به جنونی آنی،<br><br>به دویدن در باد،<br><br>به خیال خوش یک دست فروش!<br><br>غم همین عجز رسیدن به محالی کهنه است:<br><br>آرزویی دیرین،<br><br>روزگاری زیبا... .<br><br>گرچه اندوه دلیل همه دل سردی هاست؛<br><br>لب به پیشانی این غم بگذار ؛ که غمت محترم است!<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font size="3"><font face="Mihan-Nassim">پ.ن:این روزا انقدر سرم شلوغه که جا برای واژه نیست...دلم تنگ شده برای اتفاق تازه ای که بیوفته.<br>شما که همیشه خوب بودید میشه ارزوهای خوب کنید برام؟<br><br></font></font></font> text/html 2017-11-26T13:21:03+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه غم چندین هجا دارد؟ http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1007 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531511645398118264.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br>نگو جانم به من" کِی آخرین شعرت رقم خورده؟"<br><br>نمیپرسند از واژه که غم چندین هجا دارد؟<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br>نقل قول نوشت:«خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد ...تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت» ه.ا<br></font><br></font> text/html 2017-11-09T05:29:40+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه بیش ز بیش http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1005 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/599/1795319/kar..jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br>قلمم تاب ندارد که حماسی بسراید<br><br>که تو آن بیش ز بیشی که ز من بر نمیاید!<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br></font> text/html 2017-11-09T04:34:05+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه جامانده http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1004 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/599/1795319/cdn.wisgoon.com.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br>من جامانده خوش خاطره های حرمم<br><br>بوسه بر بقعه ی حضرت نوش لب های شما<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">نقل قول نوشت:«آنان که به سوی حرم دوست روانند...پیغام دل خسته ی ما را برسانند»</font><br><br> </font> text/html 2017-11-07T11:32:37+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «هرجا که تویی تفرج آنجاست» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1002 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cld14.irans3.com/dlir-s3/10531500949007279542.jpg?1510067641" alt="" width="770" vspace="0" hspace="0" height="1367" border="0" align="bottom"><br><br><br>در این دنیای تنهایی...<br><br>داشتن یک نفر از تمام جهان کافیست تا دنیا از آنِ تو باشد<br><br>&nbsp;تا کریستف کلمب خودت باشی<br><br>و هر روز دنیای تازه ای را کشف کنی<br><br>اگر فقط یک نفر را دارید<br><br>که گاه گداری گوشه ی گریه کردن ها و خندیدن هایش یادتان باشد<br><br>که خندیدن ها و حرف زدن هایش دلیل بودنتان باشد<br><br>شما خوشبخت ترین آدم روی زمینید<br><br>که خدا دنیا را به نام شما کرده:)<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br></font> text/html 2017-11-03T04:50:58+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه واژه ها http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1001 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=1053500x625_1509356963753200.jpg" alt="عکس و تصویر واژه بهانه بود با بند بند وجودم نوشتمت خواندی ورق زدی حواست به پاورقی ها ..."><br><br>"واژه" هیچگاه نمیتواند فقط واژه باشد!<br><br>وقتی لبخند میشود روی لبی؛<br><br>وقتی بوسه میشود روی گونه ای؛<br><br>واژه ها مقدسند ...<br><br>وقتی خاطره ای راز الود میشوند اول کتابی:)<br><br>واژه فقط واژه نیست !<br><br>واژه ها حجم عظیم احساسند؛<br><br>و بی نهایتِ وجود را در اسمان نت ها به رقص در می اورند<br><br>واژه ها بوسیدنی ترین مخلوقات خدایند!<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">قابل توجه نوشت:واژه های شما نشان دهنده ی شخصیت شماست:|<br><br>پ.ن:آهنگ حوا از همایون شجریان:)"تکه های دلی که عاریه بود/شعر کردم به عشق دادم و رفت"<br><br><br></font> </font> text/html 2017-10-30T12:51:53+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه "تا که هستید و غزل هست..." http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/1000 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8310491718/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B0_%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B3%DB%B3.JPG" alt="" style="font-size: 11px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div>"<font color="#ff6600">و فرو رفتم...تا پیشانی گمانم!"</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">اسم قصه ی مصطفی مستور است:"مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت "</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">و من در خودم...</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">شاید پیدا نکرده باشم خودم را اما سوال هایم را چیدم کنارم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">واژه هایم را دایره المعارفی کردم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">و کف ذهنم را جارو زدم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">شاید هزار پیچ دیگر در من مانده باشد_و من ب این فرو رفتن تا پیشانی اکتفا نخواهم کرد_</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">اما...ارام شدم! ملت عشق را ورق زدم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">کمیاگر را خواندم...کتاب شعر تازه هدیه گرفتم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">رمان خواندم چای نوشیدم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">گاهی سرم را بالا گرفتم تا اشکی جاری نشود</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">حتی گاهی مشت کوبیدم ! اما بسیار خندیدم</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">انقدر بلند که صدایم بالا برود ؛</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">از ذوق جیغ کشیدم؛</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">دل گرفته ای را بغل گرفتم؛</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">پیشانی جلو بردم تا لب هایش مهر کند صورتم را…</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">و خلاصه اش کنم…</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">در خود فرو رفته بودم اما سینما رفتم...تفریح کردم...دست های دوست داشتنی های زندگی ام را فشردم و احتمالا از دیروز ک سالگرد تولدم بود یک سال کوچکتر شدم;)</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">حالا بلند شدم "میان عاشقانه هایم قدم بزنم"</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">ایستاده ام تا"دیوانه نویسی هایم را از سر بگیرم"</font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">تا فریاد بزنم که چقدر دلم برای شما...نوشتن...ولحن مجازیتان تنگ شده:))</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#663333">پ.ن:ی عالمه حرف دارم! دلم میخاس بشینم از سیر تا پیاز این روزای خوب رو براتون تعریف کنم!</font></div><div><font color="#663333">عاغا بمیرم براتون ک گیر خل نوشتا و خلی مث من افتادین:دی</font></div><div><font color="#663333">گفته بودم دوستون دارم؟!^-^ مرسی ک بیاد بودین:)</font></div><div><br></div><div><font color="#ff6666">پ.ن۲:امسال متفاوت ترنین هفت ابانی بود ک داشتم</font></div><div><font color="#ff6666">چون دوستا همیشه کارای متفاوت بلدن~-~</font></div><div><font color="#ff6666">چون وقتی برگای زرد رو سرم میرخت و چادرم باد می خورد یه لبخند عمیق رو لبم بود ک میگف"من خوشبخترین متولد امروزم"</font></div><div><br></div><div>پ.ن۳:و اینکه: اصلنشم خودت پر حرفی:|</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-10-12T14:33:28+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «من دور خواهم شد؛و باز فرو خواهم رفت» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/999 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cld16.irans3.com/dlir-s3/10531503567342370797.jpg?1507832521" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>"دلم برای خودم تنگ شده است."<br><br>این تنها جمله ای خبری نیست!<br><br>کسی که دلتنگ خود است؛<br><br>احتمالا جایی خودش را جا گذاشته،گم کرده یا حتی پنهان نموده.<br><br><br>می خواهم خودم را<br><br>زیر پتویی...رو اندازی...گوشه ی اتاقی...<br><br>جابدهم و انقدر در خودم فرو روم<br><br>&nbsp;تا از زیر آوار درآید تمام آنچه از من جامانده.<br><br>آنقدر در خودم غوطه ور شوم <br><br>تا رو به بارانی به شیشه ی وجودم تکیه دهم <br><br>و فنجانی چای مهمان کنم سردی به شب نشسته را.<br><br>و حال... به آسانی تکیه زدن پیشانی ام به دست<br><br>در خود فرو خواهم رفت تا بیابم آنچه گم کردم!<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br>پ.ن:سکوت یک دیوانه به جایی برمیخوره اگه مدتی به جای نوشتن فقط شنونده ی حرف ها و نظراتون باشم؟<br><br>نقل قول نوشت:«من دور خواهم شد و باز فرو خواهم رفت...»مصطفامستور<br><br></font><br> </font> text/html 2017-10-06T12:09:30+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «پنهان نمی ماند که خون بر آستانم میرود» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/998 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/8/29/20/1504021527276701.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>تو آن رازِ آشکاری هستی<br><br>که همه میدانیم؛<br><br>آری...بیشک همه.<br><br>و دم فرو بستیم.<br><br>و واهمه داریم.<br><br>واهمه داریم از به زبان اوردنت.<br><br>لیکن هیچ کس نیست که باورت نکرده باشد.<br><br>رازی که بی صدا در گلوی همه فریاد میشوی...<br><br>و جز قلب هایمان کیست که بشنود این فریاد را ؟<br><br>کیست که تپنده قلبی داشته باشد و انکار کند تو را؟<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br> </font> text/html 2017-10-05T10:55:06+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه گفته بودم...! http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/997 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-10-02T13:52:47+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه چقدر عمیق و دردآور است! http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/996 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cld16.irans3.com/dlir-s3/10531503217803567777.jpeg?1506965704" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>در نیمه باز مانده بود و سوز می آمد .<br><br>مادرش بلند گریه میکرد ؛<br><br>پدرش پیشانی به عصا تکیه زده بود و آه میکشد .<br><br>و خوشبحال برادرم که هنوز نمی فهمید...<br><br>"مرده است"چقدر عمیق و دردآور است!<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صاد.ن<br></font> text/html 2017-10-02T12:58:03+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «دولت عشق آمد و من...» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/995 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s8.picofile.com/file/8308006892/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%B4%D9%82.jpg" alt="" width="590" vspace="0" hspace="0" height="585" border="0" align="bottom"><br><br>جداست این حکایتِ عشق از حسابِ جهان<br><br>که در عدد و رقم منطقش نمیگنجد !<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">پدر میگفت:«بیخود چرتکه ننداز برای آرزوهات! اگه بخواد همه چیز روبه راه میشه!بخواه...!»<br><br></font></font> text/html 2017-09-28T15:05:02+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه به دستای خدا خیره شدم! http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/993 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307703976/%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%88_%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>سرگذاشته بود کنار گوشم و زمزمه میکرد...</font><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">صداش گم میشد تو سروصدای اکسیژنی که خودشو به لوله می کوبید <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">سخت بود پیدا کردن صداش .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"> انگار از دور داشت فریاد میکشید<br></font><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">گفت:"رسیدی حرم دعا کن فقط عروسیشو ببینم!"</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;فکر کردم چه کم خواستی از ارباب...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">اما تو لبخند زدی فقط به چشمای متعجب پسرت که مارو رصد میکرد!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">کم خواستی از ارباب...کم خواستی....</font></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">صالحه.ن</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">پ.ن:خدا کنه معجزه شه...دعا کنید معجزه&nbsp;شه...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> text/html 2017-09-26T12:41:39+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه محتاجیم... http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/992 <font size="4" face="Mihan-Koodak"> <img src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2015/12/3/17/1449152011506475.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>هوا بارانی و سرد است این اطراف<br><br>دلم تنگِ هوای کربلا و گرمی آنجاست...<br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">نقل قول نوشت:«باهر بهانه و هوسی عاشقت شده است...»<br><br><br></font> </font>