یک دیوانه می نویسد! «دیوانه تر از خویش کسی میجستم دستم بگرفتند و به دستم دادند» سعدی هنوز تصویر همان دختری پاییزیم که باد از موهایم می وزد! فنجان شعرم شکست و یک دیوانه برایتان می نویسد! خوش اومدید:) نوشته هام رو میذارم که قد بکشه نظر بدید...راهنمایی کنید و کم لطفی منو ببخشید... اگه بی حوصله و خستم...و اونجور که باید حق رو به جا نمیارم! "لطفا بدون ذکر منبع کپی نکنید" http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com 2017-10-17T08:38:21+01:00 text/html 2017-10-12T18:03:28+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «من دور خواهم شد؛و باز فرو خواهم رفت» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/999 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cld16.irans3.com/dlir-s3/10531503567342370797.jpg?1507832521" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>"دلم برای خودم تنگ شده است."<br><br>این تنها جمله ای خبری نیست!<br><br>کسی که دلتنگ خود است؛<br><br>احتمالا جایی خودش را جا گذاشته،گم کرده یا حتی پنهان نموده.<br><br><br>می خواهم خودم را<br><br>زیر پتویی...رو اندازی...گوشه ی اتاقی...<br><br>جابدهم و انقدر در خودم فرو روم<br><br>&nbsp;تا از زیر آوار درآید تمام آنچه از من جامانده.<br><br>آنقدر در خودم غوطه ور شوم <br><br>تا رو به بارانی به شیشه ی وجودم تکیه دهم <br><br>و فنجانی چای مهمان کنم سردی به شب نشسته را.<br><br>و حال... به آسانی تکیه زدن پیشانی ام به دست<br><br>در خود فرو خواهم رفت تا بیابم آنچه گم کردم!<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br>پ.ن:سکوت یک دیوانه به جایی برمیخوره اگه مدتی به جای نوشتن فقط شنونده ی حرف ها و نظراتون باشم؟<br><br>نقل قول نوشت:«من دور خواهم شد و باز فرو خواهم رفت...»مصطفامستور<br><br></font><br> </font> text/html 2017-10-06T15:39:30+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «پنهان نمی ماند که خون بر آستانم میرود» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/998 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/8/29/20/1504021527276701.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br>تو آن رازِ آشکاری هستی<br><br>که همه میدانیم؛<br><br>آری...بیشک همه.<br><br>و دم فرو بستیم.<br><br>و واهمه داریم.<br><br>واهمه داریم از به زبان اوردنت.<br><br>لیکن هیچ کس نیست که باورت نکرده باشد.<br><br>رازی که بی صدا در گلوی همه فریاد میشوی...<br><br>و جز قلب هایمان کیست که بشنود این فریاد را ؟<br><br>کیست که تپنده قلبی داشته باشد و انکار کند تو را؟<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br> </font> text/html 2017-10-05T14:25:06+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه گفته بودم...! http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/997 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-10-02T17:22:47+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه چقدر عمیق و دردآور است! http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/996 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://cld16.irans3.com/dlir-s3/10531503217803567777.jpeg?1506965704" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>در نیمه باز مانده بود و سوز می آمد .<br><br>مادرش بلند گریه میکرد ؛<br><br>پدرش پیشانی به عصا تکیه زده بود و آه میکشد .<br><br>و خوشبحال برادرم که هنوز نمی فهمید...<br><br>"مرده است"چقدر عمیق و دردآور است!<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صاد.ن<br></font> text/html 2017-10-02T16:28:03+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «دولت عشق آمد و من...» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/995 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8308006892/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%B4%D9%82.jpg" alt="" width="590" vspace="0" hspace="0" height="585" border="0" align="bottom"><br><br>جداست این حکایتِ عشق از حسابِ جهان<br><br>که در عدد و رقم منطقش نمیگنجد !<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">پدر میگفت:«بیخود چرتکه ننداز برای آرزوهات! اگه بخواد همه چیز روبه راه میشه!بخواه...!»<br><br></font></font> text/html 2017-09-28T18:35:02+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه به دستای خدا خیره شدم! http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/993 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307703976/%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%88_%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>سرگذاشته بود کنار گوشم و زمزمه میکرد...</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">صداش گم میشد تو سروصدای اکسیژنی که خودشو به لوله می کوبید <br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">سخت بود پیدا کردن صداش .</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"> انگار از دور داشت فریاد میکشید<br></font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">گفت:"رسیدی حرم دعا کن فقط عروسیشو ببینم!"</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;فکر کردم چه کم خواستی از ارباب...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">اما تو لبخند زدی فقط به چشمای متعجب پسرت که مارو رصد میکرد!</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">کم خواستی از ارباب...کم خواستی....</font></div></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">صالحه.ن</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">پ.ن:خدا کنه معجزه شه...دعا کنید معجزه&nbsp;شه...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div> text/html 2017-09-26T16:11:39+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه محتاجیم... http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/992 <font face="Mihan-Koodak" size="4"> <img src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2015/12/3/17/1449152011506475.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>هوا بارانی و سرد است این اطراف<br><br>دلم تنگِ هوای کربلا و گرمی آنجاست...<br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">نقل قول نوشت:«باهر بهانه و هوسی عاشقت شده است...»<br><br><br></font> </font> text/html 2017-09-24T19:40:25+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه مرا به واقعه بسپار http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/991 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://cld12.irans3.com/dlir-s3/10531503406183340690.jpg?1506282261" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>مرا به واقعه بسپار.<br><br>به آفتابِ دمِ صبح ؛<br><br>به بوی خیسی باران ؛<br><br>به بغض نیمه شبی سرد...<br><br>به فصل غمی تنها !<br><br>مرا به واقعه بسپار.<br><br>به اتفاق قشنگی ...<br><br>که مانده است مردد ،<br><br>که رخ بدهد یا نه...؟!<br><br>من از هجوم حادثه می آیم..!<br><br>مرا به واقعه بسپار.<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br> </font> text/html 2017-09-22T10:06:50+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «کاش چون پاییز بودم...» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/990 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://cld14.irans3.com/dlir-s3/10531493224468825861.jpg?1506076021" alt="" width="600" vspace="0" hspace="0" height="750" border="0" align="bottom"><br><br>نشسته ام&nbsp; بر انتهایی ترین "ر" از "شهریور"&nbsp; و میخواهم از تابستان سر بخورم پایین.<br><br>چشم هایم را بسته ام تاجیغ بزنم از هیجانِ این سقوط .<br><br>سقوط در نارنجی ترین برگ های پاییزی...<br><br>و خیال جان بگیرد در پیاده رو های این شهر؛<br><br>و گل های نرگس را به عروسی باران دعوت کنم!<br><br>حال...دستانت را به من بده<br><br>بگذار برای آخرین بار در آغوش بفشارم پایان شهریوری ات را.<br><br>که کوچ خواهم کرد به شهر رویا <br><br>و عاشق خواهم شد ...<br><br>گریه خواهم کرد؛</font><font face="Mihan-Koodak" size="4">مهرخواهم ورزید</font><font face="Mihan-Koodak" size="4">؛ لبخند خواهم زد؛ مرگ را خواهم بوسید<br><br>و این فصل های سردِ پیش رو را<br><br>زندگی خواهم کرد...<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">نقل قول نوشت:«و این منم زنی تنها در استانه ی فصلی سرد...»<br><br></font> </font> text/html 2017-09-19T13:15:07+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «سر بی کسی سلامت» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/989 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-09-19T13:11:12+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه ابدیت http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/988 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-09-19T13:04:38+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه پرنده http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/987 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-09-18T08:39:26+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «خم شدن را عار میدانم دعا کن بشکنم» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/986 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-09-14T12:37:18+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «گر تو هلاک می بری» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/984 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306437018/ahrargroup_974.jpg" alt="" width="705" vspace="0" hspace="0" height="580" border="0" align="bottom"><br><br>من به اشوب ترین حال زمین نزدیکم<br><br>عطرِ تو باعث این ویرانیست<br><br><br><br><br><br><br><br><br>صالحه.ن<br><br></font> text/html 2017-09-09T09:50:19+01:00 yek-fenjan-sher.mihanblog.com صالحه «من از آن روز که در بند توام آزادم» http://yek-fenjan-sher.mihanblog.com/post/983 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8305950126/%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%DA%A9%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font color="#330000">بر ما بدونِ عشقِ شما زندگی حرام...<br><br>دل داده ایم ؛ سخن بیش از این ریاست!</font><br><br><br><br><br><br><br><br></font><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">پ.ن:<font color="#FFCC00">عیدتوون مبارک:)) بح بح چقدر عشق داره از سرو کول امروز بالا میره...</font><br><br>پ.ن2:</font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#009900">«الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنَا بِهَذَا الْیَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُوفِینَ بِعَهْدِهِ إِلَیْنَا وَ مِیثَاقِهِ الَّذِی وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وِلاَیَةِ وُلاَةِ أَمْرِهِ وَ الْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ‏ وَ لَمْ یَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاحِدِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّین»</font><br><br>نقل قول نوشت:<font color="#FF6666">«من از الیوم اکملت لکم اینگونه فهمیدم... خدا با مهر تو دین مرا اندازه می گیرد»</font><br><br><br></font>